CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Hệ thống HCMUEE được xây dựng trên cơ sở hệ thống Moodle, nhằm mục đích xây dựng một môi trường học tập điện tử cho các hệ đào tạo khác nhau. Vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng của HCMUEE. Bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với Quản trị viên nếu có những câu hỏi, thắc mắc.

Đăng nhập hệ thống HCMUEE Đăng nhập thông qua hệ thống Đào tạo của Trường
ĐĂNG NHẬP HCMUEE ĐĂNG NHẬP ONLINE.HCMUP.EDU.VN

Dành cho quản lý Dành cho giáo viên Dành cho sinh viên
Khu vực thảo luận Khu vực hỗ trợ Khu vực hướng dẫn
Quản lý hệ thống Các khóa học Môn học của tôi
Các khóa mẫu Quy định sử dụng
Tập huấn sử dụng Hỏi đáp về HCMUEE
Bỏ qua khoá học

Khoá học